Uw bestelling wordt opgestuurd na ontvangst van uw storting op onze rekening.

Bijdrage in de portkosten : € 5, 86  –  Bestellingen worden aanvaard vanaf minimum € 22,00 

Bij bestellingen boven de € 70,00 nemen wij de portkosten geheel voor onze rekening. 

Verzending enkel in België, Luxemburg, Frankrijk  en Nederland.  Andere landen op aanvraag.

Bestellingen worden verstuurd tussen 5 februari en 15 mei 2019 (tenzij anders vermeld). Of tot uitputting van artikel.

Prijzen geldig tot 15 mei 2019, al onze prijzen zijn inclusief BTW.

De firma Alkemade verkoopt steeds de grootst mogelijk beschikbare maten en waakt strikt over de kwaliteit van de bollen. Desondanks kunnen kleuren, hoogtes en bloeiperiodes afwijken naargelang de grond, het klimaat of de plaats in de tuin.
Reclames omtrent kwaliteit en grootte van het geleverde dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of  kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan. Gebeurlijke betwistingen of geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken van Mechelen- Stad.  Met deze catalogus vervallen alle andere uitgaven.  
Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.

Onze gegevens:
Telefoon (kantooruren): 00 32 (0)15 41 56 11
Fax: 00 32 (0)15 43 08 46
E-post: Alkemade.bloembol@telenet.be  
Webstek: https://bulbes.net/

Facebook Alkemade Bloembollen

Betalingen kunnen gebeuren hetzij via PayPal, hetzij via Visa, Mastercard, Bankcontact, iDEAL of per bankoverschrijving.

Bij afhaling aan huis kan er ook met Ecocheques worden betaald.

Voor betalingen per bankoverschrijving vanuit België:

KBC Bank: rekeningnummer 405-0014391-66

Alkemade LTJ bvba – Stenenmolenstraat 59, 2800 Mechelen

Voor betalingen per bankoverschrijving vanuit Nederland:
Alkemade LTJ bvba, Stenenmolenstraat 59, 2800 Mechelen– België
KBC Bank– Schuttersvest 49   B-2800 Mechelen
IBAN BE 07.4050.0143.9166
BIC/SWIFT KREDBEDD

Voor groendiensten, bedrijven, tuinarchitecten en anderen die grotere aantallen
bloembollen of planten willen gelieve ons per mail of fax te contacteren.    

Verzakingsrecht:     De consument heeft het recht de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de zeven werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering. Dit verzakingsrecht wordt toegekend aan elke fysische persoon of rechtspersoon die niet voor beroepsdoeleinden de aangekochte producten of diensten verkrijgt of gebruikt.  De klant dient via aangetekende zending de annulering van de bestelling kenbaar te maken. Deze aangetekende zending dient gericht te zijn aan Alkemade LTJ bvba, Stenenmolentstraat 59, 2800 Mechelen, België.   De annulering wordt pas aanvaard op voorwaarde dat de aangekochte zich bevinden in de originele verpakking en dat deze verpakking volledig is, ongebruikt, onbeschadigd en klaar voor verkoop.   Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels, behoudens de eventuele transportkosten en de eventuele rembourskosten. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw aangetekend schrijven.   De artikels dienen te worden terugbezorgd samen met de leveringsdocumenten en de factuur.